Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager

Thông tin dữ liệu vừa tải về

Hộp thoại thuộc tính xuất hiện khi bạn nhấp đúp vào tên tệp tin. Hộp thoại này hiển thị thông tin của tệp tin và cho phép bạn thay đổi vị trí tệp tin trong ổ cứng. Bạn có thể thực hiên các tệp tin bằng cách nhấp vào nút Open


Logo Tonec Inc