Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager

Cập nhật phiên bản mới

IDM sẽ kiểm tra phiên bản mới hơn trên trang chủ mỗi tuần một lần và cập nhật khi có phiên bản mới.

Hộp thoại cập nhập nhanh sẽ hỏi bạn có muốn cập nhập tất cả các cải tiến của phiên bản mới. Bạn cũng có thể kiểm tra một phiên bản mới hơn bằng cách chọn mục Check for Update trong menu Help.


Logo Tonec Inc