Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager

Hộp thoại hoàn thành tải dữ liệu

Khi hoàn thành công việc tải dữ liệu. IDM sẽ hiện hộp thoại “Download complete”. Bạn có thể chọn một số cách để mở các tệp tin được tải về.

Bạn có thể tắt chế độ hiển thị hộp thoại bằng cách đánh dấu vào mục “Don’t show thí dialog again”. Sau đó, nếu muốn sử dụng lại bạn có thể bật/tắt chế độ này trong mục IDM->Options->Downloads

Từ phiên bản 5.05, IDM xây dựng thêm 2 hộp thoại "drag & drop" và nút "drag and drop" cho tệp tin được tải về. Bạn có thể kéo tệp tin từ IDM và thả vào một chương trình khác hay nơi nào đó mà bạn muốn.

Ví dụ bạn đang sử dụng một chương trình chơi nhạc như Winamp để nghe nhạc mp3 và nếu bạn mở một tệp tin với nút “Open” thì chương trình chơi nhạc sẽ tắt các tệp tin mp3 mà bạn mở trước đó và sẽ mở tệp tin mp3 mà bạn vừa tải về. Nhưng nếu bạn kéo thả tệp tin mp3 vào danh sách chơi nhạc của bạn, tệp tin sẽ được thêm vào danh sách chơi nhạc.


Logo Tonec Inc