Tải các bản dịnh dành cho Internet Download Manager

Ngôn ngữ Tiếng Việt cho IDM

Tải các bản dịch dành cho Quốc Gia của bạn và lưu chúng vào thư mục "Languages\" trong thư mục IDM (Mặc định là : "C:\Program Files\Internet Download Manager\Languages\").


*Chú ý: Bạn sẽ cần thoát IDM, copy tất cả các file ngôn ngữ vào thư mục "languages" và bật lại IDM. Bạn có thể chuyển ngôn ngữ bằng cách vào View->Language.


Logo Tonec Inc