Chính sách bảo mật

Tonec Inc tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website hay làm việc với sản phẩm Internet Download Manager.

1. WEBSITE INTERNET DOWNLOAD MANAGER

Tonec Inc SẼ KHÔNG thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng khi truy cập website này.

2. THU THẬP THÔNG TIN

Sản phẩm "Internet Download Manager" trên website này SẼ KHÔNG THU THẬP bất kỳ thông tin về bạn và hoàn toàn không có thành phần gián điệp bên trong. Tonec Inc không chịu trách nhiệm về bất kỳ website nào cung cấp các phiên bản bẻ khóa (crack) của Internet Download Manager hoặc các bản vá lỗi có chứa phần mềm gián điệp hay các thành phần nguy hiểm khác.

3. KHÔNG QUẢNG CÁO

Internet Download Manager không cung cấp bất kỳ hình thức quảng cáo cho người sử dụng và không có thành phần quảng cáo bên trong.

4. HỢP ĐỒNG

Nếu bạn thực hiện mua hàng từ website này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ thanh toán, email và thông tin thẻ tín dụng (nếu bạn chọn thẻ tín dụng là phương thức thanh toán). Tonec Inc sẽ sử dụng thông tin này chỉ để xử lý đơn đặt hàng của bạn và gửi thông tin sản phẩm như : chính nhận giấy phép, hóa đơn. Các thông tin bạn cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại khác và sẽ không được bán, cho thuê, cho thuê hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ bên thứ ba nào với ngoại trừ RegSoft - cổng thanh toán sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn và phân phối hàng hoá, dịch vụ mà bạn yêu cầu.

5. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Tonec Inc không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. Tonec Inc không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

5. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Tonec Inc có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng email Tonec Inc tại privacy@tonec.com


Logo Tonec Inc