Chọn trình duyệt của bạn :

Tích hợp IDM vào trình duyệt Safari

1. IDM không tích hợp vào Safari? Nút tải video không được hiển thị hoặc hiển thị sai vị trí?

1. Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của IDM.

2. Hãy kiểm tra xem tích hợp vào Safari được kích hoạt trong hộp thoại "Options-> General" của IDM hay chưa :

Nếu IDM vẫn không làm việc, có thể do bạn đang thử tải một liên kết HTTPS. Xin lưu ý rằng IDM hiện chưa hỗ trợ tải đối với giao thức HTTPS dành cho Safari. Chúng tôi đang có kế hoạch làm tính năng này trong tương lai.

2. IDM không bắt được một số liên kết tải bằng giao thức HTTPS từ Opera, Chrome hoặc Safari nhưng nó có thể bắt được từ IE hay FireFox?

Bạn đang tải về một liên kết HTTPS. Xin lưu ý rằng IDM không hỗ trợ liên kết HTTPS cho trình duyệt Opera , Chrome và Safari. Chúng tôi có kế hoạch để hỗ trợ nó trong tương lai.

3. Tôi không thấy các nút tải về IDM khi chuột phải vào web trên Safari. Làm thế nào tôi có thể kích hoạt chúng?

Chúng tôi e rằng phiên bản hiện tại của IDM chưa thể hỗ trợ tính năng này. Chúng tôi có kế hoạch để hỗ trợ tính năng này trong tương lai.

4. IDM tích hợp trình duyệt nâng cao (advanced integration) xảy ra xung đột với ứng dụng khác. Tôi có thể vô hiệu nó ? Nó được sử dụng để làm gì ?

Tích hợp nâng cao được sử dụng để bắt các liên kết tải về khá phức tạp. Ngoài ra đối với nhiều trình duyệt tích hợp nâng cao là cách duy nhất để bắt được link tải về.

IDM tích hợp nâng cao có thể có xung đột với một số ứng dụng khác, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất của IDM. Nếu bạn không giải quyết được vấn đề, xin vui lòng cho chúng tôi biết về vấn đề của bạn và tên ứng dụng đang gây ra xung đột.


Logo Tonec Inc