Cập nhật IDM

Làm sao để kiểm tra phiên bản mới của IDM?

Làm sao để cập nhật lên phiên bản mới của IDM?

Vui lòng vào "Help->Check for updates..." (Hoặc "Help->Quick Updates" trong phiên bản cũ) trên thanh menu của IDM.

Nếu phiên bản bạn đang sử dụng là phiên bản mới nhất, bạn sẽ nhìn thấy thông báo sau:

Nếu có phiên bản mới, bạn sẽ nhìn thấy hộp thoại đề nghị cập nhật IDM. Nhấn nút "Update now" để cập nhật.


Logo Tonec Inc