Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager Grabber

Hộp thoại tùy chỉnh

Trên hộp thoại cài đặt Grabber này bạn có thể chỉ định bao nhiêu tập tin để lọc tìm và bao nhiêu tập tin để tải về tại cùng một thời điểm.

Nếu một liên kết đến một tập tin được tìm thấy là tệp tin văn bản và nó có phần mô tả, thì phần văn bản đó sẽ được thêm mô tả và được hiển thị khi bạn thêm file vào danh sách chính của IDM.

Theo mặc định mục "Look up files in IE cache before downloading" được đánh dấu. Nếu Grabber tìm thấy một tập tin trong bộ nhớ cache của trình duyệt IE, nó sẽ kiểm tra nếu tập tin này bị thay đổi. Nếu tập tin đã được thay đổi, Grabber tải nó từ trang web. Nếu không, Grabber lấy nó từ bộ nhớ cache của trình duyệt IE. Nếu bạn không sử dụng Internet Explorer, bạn có thể tắt tùy chọn này.


Logo Tonec Inc